Prev

Methyl 3-bromomethyl-2-chloro-4-methyl-sulfonylbenzoate

Common Name Methyl 3-bromomethyl-2-chloro-4-methyl-sulfonylbenzoate
CAS No. 120100-44-9
+86-571-87110716
Message
Parameters
Common Name
Methyl 3-bromomethyl-2-chloro-4-methyl-sulfonylbenzoate
CAS No.
120100-44-9
I know
Detail